Forside
«
»
%C5rhus%20Kollegiet%201920x570.jpg
Ambercon%201.jpg
Brabrand%20Boligforening%20facade%201920x570.jpg
Facader-1.jpg
Facader-2.jpg
FOF%20facade%201920.jpg
Front%20p%E5%20Musikkens%20Hus%202.jpg
Generationernes%20Hus%20-%20Indgang%201920.jpg
H%E5ndbold%201920x570%20banner.jpg
Huset%20Plusbolig%20Beddingen.jpg
M-Dekoration.jpg
Monolitter%20Psyk%201920x570.jpg
Musikhus%20kvarteret%201920x570%2050-tal%202.jpg
Pandrup%20Sundhedshus.jpg
S%26K%204%201920x570.jpg
S-D%F8rskilte.jpg
Skilt%20Plusbolig%20Beddingen.jpg
Solsiden%20film%20p%E5%20vindue.jpg
Sundby%20Hvorup%20Facadebogstaver%201920x570.jpg
Sundby-Hvorup.jpg
Syd%20facade%20Musikkens%20Hus%201.jpg
Du er her: Forside » Vores viden

Vores viden

 

Hvordan gør vi en forskel for dig?

 

En skiltning skal meget hurtigt og meget præcist tilfredsstille brugerens behov for information i forhold til den givne kontekst skiltningen og brugeren befinder sig, samt tilfredstille den bagvedliggende virksomhed eller brands visuelle identitet. Der er forskel på at stå i en Metro midt i Paris med 4 spor, der hver kører i deres retning, 15 rulletrapper, skrigende børn, travlhed og stress, alt for mange mennesker, man er lige i sidste sekund for at nå toget, og det, at stå i en gang hvor der er herretoiletter på venstre side og dametoiletter på højreside og du der skal identificere hvilket du skal bruge. Ligegyldigt hvad, skal skiltningen dog i begge situationer fungere på en sådan måde, at brugeren helt naturligt, og uden at blive ramt af forskellige støjkilder i forhold til at afkode skiltningen, forstår informationen fra skiltningen, således man uden at tænke ekstraordinært meget i forhold til at afsøge skiltningen for information, ved hvor man befinder sig og i hvilken retning man skal bevæge sig i. Afkodningen er et nøgleord og er det afgørende - den skal ske gnidningsfrit og uden at brugeren bliver ramt af støj. Skiltningen skal altså falde naturligt ind i omgivelserne og være placeret strategisk korrekt, således brugerne næsten ubevist finder det man søger.

 

Hvis leverandøren af en skilteløsning ikke leverer en løsning, som netop sikrer at opfylde brugernes behov i hver enkel situation, hvor der er behov for wayfinding og informationssøgning, er skiltningen ikke en succes. På samme tid skal skiltningen også opfylde at fuldende den bagvedliggende virksomheds brand og visuelle identitet. Dette er forskellen mellem en “billig” skilteløsning, og så en gennemført totalløsning fra os. VI indtænker alle brugere og alle situationer i skiltningen.

 

En skiltning fuld af lappeløsninger, forskellige typer og designs, gør skiltningen usammenhængende, og skaber et dårligt helhedsindtryk og billede af virksomheden. Den gør samtidig wayfindingen utydelig og forvirende for brugeren. Når vi designer en skilteløsning sørger vi altid for, at den løsning du vælger er fleksibel og modulbaseret. Derfor vil løsningen altid kunne udbygges og omstruktureres efter behov. Den løsning vi leverer er altså langtidshodbar og tidløs, og gør investeringen langsigtet for dig. Når du har behov for at udbygge eller omstrukturere din løsning, kan vi derfor sikre at vi kan supplere din nuværende skiltning og i dit nuværende design, således helhedsindstrykket af din skiltning forbliver fuldendt.

 

Når du vælger en løsning fra FlexInEx gør vi en forskel, idet vi tænker langsigtet, og sikrer din skiltning en lang levetid. Du skal derfor se vores løsning som en langsigtet investering, idet vi sikrer dig en gennemført totalløsning, som indtænker alle detaljer og alle brugere.

 

 

Hos FlexInEx tænker vi i usability

 

Hvad er usability?

 

Usability beskriver hvorledes noget er brugervenligt eller ej i forhold til det givne produkt i den givne kontekst.

 

Usability kan bedst beskrives ud fra hvorledes det givne produkt opfylder følgende:

 

  • Indlæring: Hvor nemt er det for brugeren at beherske basale opgaver første gang brugeren møder et design?
  • Effektivitet: Når brugeren først har lært et design at kende, hvor hurtigt kan opgaven så løses efterfølgende?
  • Kan huskes: Når brugeren kommer tilbage efter noget tid til samme design, hvor nemt kan brugeren reetablere de tidligere opnåede færdigheder.
  • Fejl: Hvor mange fejl begår brugeren, hvor alvorlige er de? Og hvor nemt er det for brugeren komme videre efter fejlen.
  • Tilfredshed: Hvor behageligt er det for brugeren at anvende designet.

 

Når vi designer en skilteløsning indtænker vi altså disse aspekter for at sikre at vores produkter har en høj usabilitygrad. Dette er med til at sikre, at skiltningen kan guide og henvise brugerne fra A til B uden brugerne farer vild, bliver ramt af støj og bliver irriterede, eller undervejs skal tænke unødvendigt meget over, i hvilken retning man skal bevæge sig, samt, at man undervejs ikke får oplevelsen af at være på vildspor. Gennem vores løsninger sikrer vi at holde brugerne i hånden, og vi ved at feedback og tryghed er afgørende for en succesfuld skiltning. Feedbacken “Du er her nu, og du er altså på vej i den rigtige retning” er altså af afgørende betydning for om brugeren føler sig tryk ved skiltningen.

 

Usability og design af skiltning kan ses fra to sider i forhold til skiltningen. Som udgangspunkt udvikler og designer vi en skilteløsning til at imødekomme behov fra tre perspektiver. De interne brugere, dem som arbejder i virksomheden og anvender skiltningen hver dag, samt udefrakommende brugere hvor brugerne benytter skiltningen til at finde frem til deres mål for besøget. Endvidere har skiltningen også en tredje betydning, nemlig den visuelle profilering af virksomheden, og den visuelle identitetsskabelse virksomheden søger at udtrykke gennem sin skiltning. Disse tre aspekter skal alle indtænkes i skiltedesignet, således alle tre dele opfylder behovene for hvert område, og tilsammen danner en helhed, som alle brugere er tilfredse med, i forhold til hvert enkelt aspekt. Dette er samtidig det svære, for oftest vil designet trække mere i en retning end en anden. Hos FlexInEx indtænker vi alle tre aspekter. Vores løsninger er derfor gennemtænkte og hos os oplever du ingen “hovsa-løsninger”. Du betaler altså ikke kun for de fysiske produkt, men i ligeså høj grad for den viden vi besidder, og som du får glæde af hver dag med vores løsninger.

 

Hemmeligheden bag en god usability er at vi lytter til dig og sætter os ind i dine og brugernes behov, arbejdsgange, færdigheder, ordforråd, vaner og meget mere, der fortæller noget om hvem brugeren er og hvilken kontekst brugeren befinder sig i. På den måde sikrer vi en gennemgribende totalløsning som tilfredsstiller alle brugere.

 

 

Hvorfor usability?

 

Forskellen på om en løsning eller et produkt er en succes eller ej, er ofte adskilt af, hvorvidt brugerne kan finde ud af bruge produktet eller ej, samt om hvorvidt produktet opfylder en anvendelsesglæde hos brugerne. I vores løsninger søger vi at opnå en “Gut-feelning” hos brugerne, når de anvender vores produktet. Ved spørgsmålet om hvorfor usability er et vigtigt begreb, kan man altså stille følgende spørgsmål:

 

"Vil dette skilt, med disse enheder og disse betegnelser i denne kontekst, her i bygningen, skabe en god oplevelse for de fleste af de sandsynlige brugerne af dette skilt?"

 

Med udgangspunkt i dette spørgsmål designer vi vores løsninger - løsninger til glæde for dig og din virksomhed.

 

 

Hos FlexInEx tænker vi i brugere

 

Vi ved, at hvis skilte skal være en succes, gælder det om at få fat i brugernes tanker - altså hvordan tænker brugerne i givne situationer når de kigger på selve skiltet? Hvad er brugeres kontekst? Hvor kommer brugeren fra? Hvad søger brugeren? Har brugeren travlt? Er brugeren stresset? Hvad er brugerens behov i den eksakte situation? Hvilken information har brugeren behov for, således målet for brugeren kan nås? Hvordan ønsker brugeren informationen overleveret? Er der støj i den eksakte situation? Kan støjen i givet fald minimeres? Hvor lang tid har brugeren til at afkode budskabet? Dette er blot nogle af de spørgsmål vi søger at besvarer i vores forarbejde til den løsning vi tilbyder dig.

Vi ved, at der er forskel på brugerne af skiltningen. Derfor tager vi alle mulige brugere med i vores overvejelser når vi designer en løsning. I forhold til den samlede skiltning af en større virksomhed eller offentlig bygning, er det derfor nødvendigt, at udarbejde en grundig analyse, således man designer de rigtige skilte til den rigtige bruger. Det hele handler om rette information, til rette bruger, i rette tid. Det er kun muligt ved at indtænke brugere i designprocessen.

 

Den største fejl der tit bliver begået inden for design i forhold til produkter med grænseflader eller oversigter som skal afkodes og tolkes af menneskelige brugere er, at udviklerne designerne bag ikke indtænker menneskers evner og fejlbarlighed. Det vil sige at designeren i udviklings- og designprocessen glemmer, at mennesker har en naturlig tildens til at handle pr. intuation eller modsat, slet ikke handle, fordi de givne produkt ikke direkte fordrer brugeren til at handle. Disse fejl fortolkes ofte som forkert betjening af produktet eller menneskelige fejl. Hos FlexInEx indtænker vi som tommelfingerregel i vores design og løsninger derimod menneskers evner til at interagere, afkode og forstå budskaber fra produkter, som skal fordre mennekser til at udføre en given handling. Idet vi indtænker dette, giver vi brugerne en mulighed for enten at undgå at begå fejlen overhovedet, og hvis det alligevel skulle ske, give brugeren muligheden for en udvej, således fejlen ikke er afgørende for om det lykkes brugeren at finde fra A til B og dermed udføre sit mål.

Kontakt
Krogh Andersen A/S
Mads Clausens Vej 18
DK-9800 Hjørring

Tel.: +45 98 92 07 55

Kontakt: skilt@krogh-andersen.dk

CVR-nr.: 10267994
 
Krogh Andersen A/S
Gasværksvej 32F
DK-9000 Aalborg

Tel.: +45 98 13 10 98

Skriv til os

Ring til os på +45 98 13 10 98

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.